top of page

MOLTKE/VINDELEV

Dokumentation

Herunder finder I skitser på sange til vores værker. Først er der en række fremtidige projekter, dernæst tidligere.

 

Alle skitser er komponeret og indsunget af mig - Kirstine.

 

Alle tekster er skrevet af Alexandra.

 

I værket ASYL ASYL er teksterne uddrag fra interviews og artikler bearbejdet af Alexandra. I værket LAVSKOLESANGBOGEN er teksterne baseret på medvirkendes ord - bearbejdet af Alexandra.  

 

For uddybende tekst har vi vedhæftet en PDF- fil med alle vores projektbeskrivelser.

 

God fornøjelse. 

 

SAK_0377_sh.jpg
Fremtidige projekter

FREMTIDIGE PROJEKTER

DEN STORE EKSPEDITION

 

En grotesk passion over menneskehedens forbrydelser

DEN STORE EKSPEDITION bearbejder Danmarks fortiede fortid som aktiv kolonimagt og skal leve som et endeligt dokument over vores handlinger. Værket fastslår vores skyld og opildner til både forsoning og oprør. 

 

DEN STORE EKSPEDITION er en undersøgelse af magtens beruselse. Det er en betagende og sørgelig konstatering af menneskets uformåenhed og afmagt i et system, der er bygget på udnyttelse og kynisme. 

 

Ved hjælp af et kor, der kan forvandle sig fra kolonister til månemænd til selveste månedronningen, omsmelter vi de historiske hændelser i Afrika, på slaveskibene og i de danske plantager til et dramatisk og poetisk eventyr på månen.

MAGNA MATER

 

Nattens ende

Magna Mater – Nattens ende er en sanselig åbenbaring, en ny skabelsesberetning for vores tid, en aktuel urfortælling om Dronningen over verdens Magter.

 

Et rum i København forvandles til et tempel, gudindens skød. Her vil publikum møde en fremtid, hvor samfundet med dets mishandling af moder jord og endeløse krige er forbi. Hvor man i stedet tilbeder den store gudinde og den nådesløse natur.

Vi står som menneskehed på kanten til afgrunden. Klimaforandringerne raser ufortrødent fremad og truer med at udrydde os og vi er lammede.

Fastlåste i vores verdenssyn, opdragede til uendelig vækst, til mennesket over dyret, til manden over kvinden.
 

Med dette lyriske, musikalske ritual skal vi blive ét med hinanden og naturens nådesløse kræfter. Vi skal genopdage ærefrygten og samhørigheden med jorden og erkende at vi kan genfinde tiden, hvor naturen var hellig.

ASYL ASYL

Et musikalsk leg med virkeligheden

ASYL ASYL er et musikdramatisk værk, der fremmaner det danske asylsystem med alle dets ståsteder, følelser og ubemærkede gerninger. 

I en børnehave på Nørrebro inviterer tre skuespillere publikum ind i en kreds, en cirkel. Denne cirkel er sit eget system; den kan transformere sig igen og igen. Cirklen er en leg mellem børn, et fællesskab, et råd der skal træffe en vigtig beslutning, en grænse.

 

I denne cirkel vil forskellige stemmer fra det danske asylsystem berette om deres oplevelser og følelser og statistiske undersøgelser angående dem, som søger asyl.

ASYL ASYL undersøger nationalstatens ideologi og den logik, der ligger bag de grænser der, geografisk og mentalt, tegnes op mellem os og dem.

NACHSPIEL

En urovækkende og intim performance. 

Setuppet er simpelt; på scenen en mor bag sit flygel, foran mikrofonen hendes datter.

Da lyset går op, inden pigen begynder at synge, uddeler billetpersonalet pamfletter med nedestående foruroligende tekst ud:

Har du selvmordtanker kan du ringe til Livslinien på tlf: 70 201 201.

Pigen går op bag mikrofonen og moderen sætter an.

Pigen synger moderens egne sange der handler om en jord, vi skal redde.

 

Med ekspressive fagter og klar stemme præsenterer hun publikum for sange, der ophøjer naturen, der skænder forbrugeren, der opfordrer til selvmord som en sidste løsning.

Performancen afsøger moderrelationen, den arv som barnet får med sig og verdensbilledet, som vi giver videre. Den italesætter på mærkværdig vis den største krise vi som menneskehed har stået overfor: klimakrisen. Den spørger hvilken byrde vi bør lægge på vores børns skuldre, den udfordrer os på vores fortællinger.

CENTER-SANG

Et kor af afviste stemmer

I udrejsecenter Avnstrup bor der ca. 100 børn. Deres forældre har fået afslag på asyl, men kan eller vil ikke rejse hjem. I flere år har børnene opholdt sig under forhold, der gentagne gange er blevet kritiseret af organisationer og psykologer og som beskrives som yderst skadelige for børnenes psykiske velbefindende. 

 

CENTER-SANG er et historisk dokument over en dansk barndom i et af Danmarks udrejsecentre, opført af et dansk børnekor.

 

Ud fra psykolograpporter, dokumentarer og artikler omhandlende børnene vil vi skrive fem sange. De fem sange komponeres i et klassisk, dansk børnesangssprog med gentagelser, enkle melodier og fængende omkvæd. Sange, som i sit melodiske materiale hører en ægte, dansk barndom til, men hvis indhold vidner om noget helt andet. 

Med pædagogiske fagter vil et børnekor bestående af otte børn berette om en virkelighed, langt fra vores egen.

TIDLIGERE PROJEKTER

LAVSKOLESANGBOGEN

Det er elitens tid til at synge

LAVSKOLESANGBOGEN er et musikalsk performativt værk, der danner eliten og højner deres tanker om arbejderklassen.

Højskolen blev skabt for at danne bønderne og højne deres ånd og sprog. Med skolen fulgte sangbogen fuld af poetiske, smukke, triste og håbefulde tekster skrevet af datidens elite i form af præster, forfattere og kunstnere.

 

Da Det Kongelige Teater opførte sangene kunne publikum more sig over en ironisk vrængen af den almindelige dansker i form af udslidte sofaer, grimme joggingsæt, landmænd og coaches.

Men vi skal ikke vrænge af danskerne. Vi skal oprigtigt lytte til dem og repræsentere deres kampe og liv. Som i 70’ernes glanstid vil LAVSKOLESANGBOGEN lade teatret genopstå som politisk handling. Danmarks politibetjente, kontanthjælpsmodtagere og teenagepiger vil danne nutidens elite, teaterpublikummet.

 

På de nyskrevne melodier skal hele salen synge nye skrøbelige, søde, ondskabsfulde verdener frem, for at vi kan møde hinanden i et nyt rum. For at publikum gennem deres munde rammes af ordene og med kroppen forstår de medvirkendes vilkår.

Hr._Jensen_pensionist_I_Høje_Tåstrup_-_F
SAK_0511.jpg
SAK_0500.jpg
SAK_0530.jpg
SAK_0509.jpg

DE SMÅ SYNGER

Klimapropaganda i børnehøjde

Et børnekor optræder som dystopiske spejdere udsendt af staten med sange, der skal inspirere tilhørerne til at begå selvmord for at redde naturen.

 

opført på Teater Svalegangen 2019 

Screen Shot 2020-01-22 at 22.16.44.jpg
Screen Shot 2020-01-22 at 22.17.20.jpg
Screen Shot 2020-01-22 at 22.52.01.jpg
Screen Shot 2020-01-22 at 22.39.01.jpg
Screen Shot 2020-01-22 at 22.38.04.jpg
Screen Shot 2020-01-22 at 22.40.36.jpg

SANGE FOR FREDEN

En skolekomedie om magt og det tunge ansvar,

der følger med den

Med inspiration fra Kim Jong Il’s Art of The Cinema, nazi-filmene Viljens Triumf og The Eternal Jew undersøger SANGE FOR FREDEN den fascistiske logik.

 

Teksten forsvarer magthavernes kamp for folkets bedste. Den udlægger den byrde det er at regere et folk og forsøger at forstå hvordan målet altid helliger midlet og hvordan en stor og dyb kærlighed til folket ligger bag enhver tung beslutning.

SANGE FOR FREDEN viser at idéen og fortællingen om det gode og det onde er forældet og naiv. Samtidigt stiller forestillingen spørgsmålstegn ved kunstens rolle i samfundet. Har kunsten til opgave at forklare os verden? Skal den levere de korrekte synspunkter til sit publikum?
 

 

SANGE FOR FREDEN var Teater V’s 10 års jubilæumsforestilling i 2016

Foto Miklos Szabo (10).jpg
Foto Miklos Szabo (7).jpg
Foto Miklos Szabo (2).jpg
Foto Miklos Szabo (4).jpg
Foto Miklos Szabo (5).jpg
Foto Miklos Szabo (11).jpg
bottom of page