ASYL ASYL

en musikalsk leg med virkeligheden

Alle lydfiler herunder er skitser, bud på stemninger og eksperimenter med forskellige greb. Her er ingen endelig form endnu.
Alle ideer er komponeret og indsunget af mig - Komponist Kirstine Fogh Vindelev.
Teksterne er uddrag fra interviews og udtalelser fra forskellige personer og positioner i det danske asylsystem bearbejdet af Alexandra Moltke Johansen.
januar 2021