top of page
JBH_5126.jpg

"Gennem musikalske iscenesættelser af ord og lyde komponeret for stemme og krop, udforsker jeg i mine værker komplekse tilstande og systemer. En komposition tager ofte afsæt i et dybtliggende behov for at bryde det velkendte og afstemte og udfordre de iboende associationer og forventninger et materiale og en form rummer. Her opstår nuancer, tilføres nye spørgsmål og tanker... og det mest væsentlige af alt, nye måder at handle på."

om mig
bottom of page